Инфо Зона – 20 03 2024 – Обсъждат финансовата децентрализация на общините в зала “Славейков”