Представители на държавни и местни органи дискутираха по новият закон Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Стара Загора

Община Стара Загора със съдействието на Комисия за защита на личните данни, Международен Републикански институт /ААМР/, Национално бюро за правна помощ  и Базелски институт по управление/Конфедерация на Швейцария беше домакин на обучение за представители на държавни и местни органи на управление по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Във форума взеха участие Атанаска Георгиева директор на дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ към Комисия защита на личните данни. Рене Трайкова, която е ръководител за България на Базелския институт за управление. Михаил Бояджиев – експерт от същия институт и Лилия Георгиева, заместник-председател на Националното бюро за правна помощ към Министерството на правосъдието.

Секретарят на община Стара Загора Делян Иванов отправи встъпителни думи към всички присъстващи. „Идеята за провеждане на това обучение е, че обществото става все по-критично и чувствително на тема корупция и подаване на сигнали за нарушение. Ние сме хората в тази зала, които следва да направим организация, за да прилагаме тази нормативна уредба“.

Ръководителят за България към Базелският институт за добро управление Рене Трайкова, благодари за отправената покана и сподели: „Това е първото ни посещение във вашата община и сме изключително доволни, че сте сред първите общини в България, които провеждат реално такова обучение по този нов закон!“

„Това е началото, тепърва предстоят много срещи и разговори. Законът е приет в началото на миналата година, законодателят реши комисията за защита на личните данни да бъде определена за централен орган за външно подаване на сигнали по силата на този закон.

Най-важното е, че всичко, което се прави е да се изгради и да се създаде доверие. Доверие в това, че сигнализиращото лице или  лицето публично оповестило информация за нарушение ще знае, че неговата самоличност ще бъде защитена. Доверие в това ,че след като бъде подаден сигнала, това лице ще знае, че ще бъде направено това, което е необходимо, за да бъде съответното нарушение проследено, да се работи по него и да има краен резултат.“ – отбеляза г-жа Георгиева, директор на дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ към комисия Защита на личните данни.

От името на Национално бюро за правна помощ благодари на организаторите и домакините заместник-председателят Лилия Георгиева. Тя подчерта, че „важността на темата, а именно приложимостта на този нов и важен за правната ни уредба закон е именно знакът от страна на държавата и ангажиментът, чрез своя държавен орган да гарантира и предостави достъп до правосъдие“.

В обучението се разгледаха предизвикателствата пред местните власти по прилагане на Закона за защитата на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Представителят на Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/ представи особеностите на канала за вътрешно подаване на сигнали и на канала за външно подаване на сигнали за нарушения на местно ниво. Модел на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на местно ниво, както и предизвикателствата в защита на правата на сигнализиращите лица.