Инфо Зона – 26 03 2024 – Започват предварителните изпити в Тракийския университет – разговор с проф. Нели Грозева