Нов водопровод в Тъжа

Над 60 години Тъжа чака нов водопровод, Иса Бесоолу започва смяната му до месец

Днес кметът Иса Бесоолу подписа Споразумение между Община Павел баня и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)за Реконструкция на водопроводната мрежа в селоТъжа. Стойността на проекта, който беше проектиран от екипа на градоначалника през 2021 г. и очакваше одобрението на съответните институции, е близо 10 000 000 лв. С днешното подписване на Споразумението се дава възможност за стартиране на ремонтните дейности. Ще бъде направена цялостна подмяна на водопровода в с. Тъжа, който не е подменян от 1960 г. „Ще сменим изцяло водопроводната мрежа в селото с чисто нова. Проектът ще се реализира в четири етапа, като крайният ни срок за приключването му е 2026 г. Въпреки това обаче разчитам да сме готови до средата на 2025 г.”, коментира кметът Иса Бесоолу, по чиято инициатива още в първия му мандат започнаха поетапните действия, за да може днес предстоящият мащабен ремонт да бъде факт.

Село Тъжа е най-голямото по площ на територията на Община Павел баня. В него живеят над 1300 души. Селото бе и с най-много оплаквания от аварии през последните години, още повече, че именно тъжанския водопровод бе и най-старият в общината.

Подмяната на старата водопроводна мрежа, не само в Тъжа, но и в останалите населени места, винаги е била от първостепенно значение за кмета Иса Бесоолу, който през 2020 г. и 2021 г. подмени около 8 км. водопровод в селата: Търничени, Габарево, Скобелево, Турия и Манолово, където аварии не липсваха.

В момента, съвместно с ВиК – Стара Загора, градоначалникът подменя други 7 км водопровод в града и съседни села. „Вече имаме проектирани и с издадено разрешение за строеж ВиК проекти на стойност 5,5 млн.лв. за село Осетеново и други 5 млн.лв. за село Александрово, за които чакаме финансиране”, заяви още Иса Бесоолу, чието желание е да направи цялостна подмяна на водопроводната мрежа в населените места и града, след което да пристъпи към проекти за цялостно преасфалтиране на вече ремонтираните участъци.