Инфо Зона – 27 03 2024 – За примера, мотивацията и посланията след състезанието “Човек срещу кон” – гост Николай Трънков