Временна организация на движението и обществения транспорт във връзка с провеждането на “Маратон Стара Загора 2024”

Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон „Стара Загора 2024“, за  да осигури безопасността и спазването на реда за организиране и провеждането му на 31.03.2024г. от 8.30 часа. 

Маратонът ще започне от бул. „Цар Симеон Велики” № 107 (срещу сградата на Община Стара Загора) и ще продължи по бул. „Цар Симеон Велики” на изток, към бул. „Свети Патриарх Евтимий”, а след това ще премине по северната лента на бул. „Цар Симеон Велики”, по надлез ,,Надежда” и по северната лента на бул. „Никола Петков”. Трасето на маршрута продължава до магазин „Метро” като се използва северната лента на път П-66. 

Въвежда се временна организация на движението за времето от 08:00 часа до 15:00 часа на 31.03.2024 г. на територията на гр. Стара Загора, ще се спре движението на личен транспорт, както следва: 

1. По бул. „Руски”, в отсечката от ул. „Св. Княз Борис” до бул. „Цар Симеон Велики”, без да се ограничава движението по бул. „Цар Симеон Велики и ул. „Св. Княз Борис”. 

2. По бул. „Свети Патриарх Евтимий, от ул. „Св. Княз Борис” до ул. „Генерал Гурко, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”. 

3. По ул. „Цар Иван Шишман, в отсечката от ул. „Генерал Гурко до ул. „Св. Княз Борис, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко и ул. „Св. Княз Борис“. 

4. По северната лента за движение на бул. ,,Цар Симеон Велики от бул. ,,Свети Патриарх Евтимий посока изток, по надлез „Надежда”, по северната лента за движение на бул. „Никола Петков, по северната лента за движение на път II-66 до магазин ” Метро”. 

5. По ул. „Любен Каравелов, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко и ул. „Св. Княз Борис“. 

6. По ул. „Стефан Караджа” в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”. 

7.По ул. „Ангел Кънчев”, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”. 

8. По ул. „Подполковник Калитин”, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. 

Княз Борис”без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”. 

9. По ул. „Стефан Сливков” в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Св. Княз Борис”. 

10. По ул. „Родопи”, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики” до бул. „Никола Петков”. 

Алтернативният обходен маршрут за личен транспорт е както следва: 

1. За движещите се в посока изток – запад: по път II-66, по път IV-66028 за с. Колена, от разклона за с. Хрищени по път IV-66032 и по път I-5. 

2. За движещите се в посока запад – изток: по бул. „Патриарх Евтимий”, по път I-5 по път IV-66032, от разклона за с. Хрищени по път IV-66028 за с. Колена и по път II-66. 

Обходният маршрут за обществен транспорт е както следва: 

1. По бул. „Славянски” и бул. „Никола Петков”, движението за превозните средства на масовия градски транспорт, ще се осъществява двупосочно в южното пътно платно, което се състои от две активни ленти за движение, като в южната активна лента, ще се движат автобусите в посока запад – изток, а в северната активна лента ще се движат автобусите в посока изток – запад. 

2. Преминаване през кръстовище с кръгово движение в. „Зора”: за движещите се в посока запад – изток: бул. „Никола Петков” – с десен завой по ул. Хрищян Войвода”. За движещите се в посока изток – запад: по ул. „Хрищян Войвода” – с десен завой към подход към магазин „Метро” – с ляв завой по път II-66. 

3. За движещите се в посока запад – изток: ул. „Христо Ботев” – ул. „Ангел Кънчев” – южното платно – южна активна лента за движение на бул. „Славянски” – южното пътно платно – южна активна лента за движение бул. „Никола Петков”. 

4. За движещите се в посока изток – запад: южното пътно платно – северна активна лента за движение на бул. „Никола Петков” – бул. „Славянски” – ул. „Ангел Кънчев” – ул. „Христо Ботев”. 

5. Автобусни линии № 8, № 21 и №33 ще се обслужват по маршрут: ул. „Христо Ботев” – ул. „Ангел Кънчев” – бул. „Славянски” – преходна дъга от бул. „Славянски”- бул. „Крайречен” –, ул. „Хан Тервел” – ул. „Христина Морфова” /обръщало/. 

6. Автобусни линии № 17 и № 34 в посока запад – изток: ще се обслужват по маршрут: ул. „Христо Ботев” – ул. „Ангел Кънчев” – бул. „Славянски” – южното пътно платно – южна активна лента за движение на бул. „Никола Петков” – ул. „Родопи”. 

7. Автобусни линии № 17 и № 34 в посока изток – запад ще се обслужват по маршрут: Пътен възел за гр. Казанлък на път I-5 – южното пътно платно – северна активна лента за движение на бул. „Никола Петков ” – южното пътно платно – северна активна лента за движение на бул. „Славянски” – ул. „Ангел Кънчев” – ул. „Христо Ботев. 

Обществения транспорт по направлението с. Хрищени, с. Колена и с. Люляк в посока изток-запад за посочения период от време, няма да обслужва спирки: „Наталия”, „Самарско Знаме” и „Детска ясла № 3 – Маргаритка”. 

При изпълнението на линии от масовия градски транспорт, за посочените часове, отпадат спирки „Климент Охридски” и „Чайка”. 

Обособява се временни спирки на ул. „Христо Ботев” под СУ „Иван Вазов” и на ул. „Ангел Кънчев”, южно от кръстовището с ул. „Христо Ботев”. Целият поток на транспортни средства за гр. Стара Загора от гр. Нова Загора, ще се отбиват от път II-66 и ще минава през обходен маршрут с. Колена, път IV-66028 и с. Хрищени път IV-66032, като след това движението ще се извършва по път I-5. Движението от гр. Хасково за гр. Казанлък и обратно ще минава през обхода на Стара Загора път I-5. 

Движението на МПС ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите пряко ангажирани с охраната на събитието. 

Община Стара Загора призовава водачите на МПС да не нарушават временната организация на движение, да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно вертикалната маркировка.