Кръгла маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“

С кръглата маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“ организаторите от „Бранд Медия България“ и Агенцията за регионално икономическо развитие продължават инициативите, с които ангажират местните заинтересовани страни в търсене на решения за бъдещото развитие на региона, който ще бъде най-засегнат от прехода към въглеродно-неутрална икономика.