Инфо Зона – 01 04 2024 – Разговор със зам.-кмета на Стара Загора Радостин Танев