Община Чирпан с нов Общ устройствен план

На заседанието на Общинския съвет кметът Ивайло Крачолов благодари на главния архитект и на екипа, работил по проекта

„Приемането на Общия устройствен план (ОУП) на община Чирпан дава параметрите за пространствено развитие в дългосрочна перспектива, определя насоките, визията и устройството на функционалните системи”, каза кметът Ивайло Крачолов по повод гласувания от Общинския съвет проект.

Това се случва за първи път, досега действащият от началото на 60-те години ОУП беше само град Чирпан, който е променян неколкократно. Новият стратегически документ е разработен, съгласно изискванията на ЗУТ и включва всички населени места в общината. Неговият старт бе даден през 2020 г. по спечелен проект за финансиране от МРРБ.

„Изработването  отне близо 4 години.  В него е предвидена и зона за индустриално строителство на югоизток – на терена между бившето военно поделение и бившия ДАП. Проектът планира развитие и на жилищното строителство. Противоречията, които досега препятстваха инвестиционни намерения, са изчистени в новия Общ устройствен план. До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация. Това ще улесни бизнеса и гражданите, ще спести време и административна тежест и ще е от полза за устройствените процедури”, допълни Крачолов.

По думите му съгласуването с  екологичната мрежа Натура 2000, носи  допълнителни точки на проектите на Община Чирпан при кандидатстване за еврофинансиране. На заседанието на Общинския съвет кметът благодари на главния архитект и на екипа, работил по проекта. От 265 общини, Чирпан е сред 40-те, които имат общи устройствени планове, съответстващи на всички законови изисквания.