Инфо Зона – 03 04 2024 – Алексей Стоев ще наблюдава в САЩ пълното лунно затъмнение на 8 април