Проверка на отглежданите в домашна среда животни

Във връзка с локализираното първично огнище на заболяването Африканска чума по свинете в община Съединение, област Пловдив се проведе заседание на Епизоотичната комисия. Предстои да бъде извършена проверка и инвентаризация на отглежданите в домашна среда животни в област Стара Загора.

Директорът на ОДБХ д-р Дамян Миков припомни мерките в Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването по свинете в България. „Необходимо е абсолютно спазване на мерките за сигурност, защото заболяването е изключително заразно. Благодарение на добрата работа и отличното взаимодействие между институциите в Старозагорска област, успяваме да работим ефективно за предотвратяване на разпространението му.” каза д-р Миков.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност кметовете и кметските наместници са длъжни да водят регистри на селскостопанските животни за лични нужди във всяко населено място.
ОД МВР ще следи за нерегламентиран превоз на домашни животни. При констатирани нередности, нарушителите ще бъдат санкционирани.

 

Снимка: БНР