77 библиотеки на територията на област Стара Загора

177 библиотеки работят на територията на област Стара Загора, сочи анализ за изминалата година. В община Стара Загора функционират 56, 20 са в община Казанлък, а 15 в община Раднево.

Според анализа 2023 година е по-успешна от предходната по отношение на библиотечната дейност в региона.  Има ръст при набавяне на библиотечните документи, при регистрираните потребители и при потребителите до 14-годишна възраст. Нарастнал е размерът на библиотечните фондове за област Стара Загора. По-малко са даренията, но основната причина е в това, че се извършва по-старателен подбор и преценка какво да влезе в библиотечния фонд. В библиотеките на 8 от 11-те общини в региона се отчита по-голяма динамика на посещаемостта.

През 2023 година има увеличение на извънщатните бройки и на доброволците, които се трудят в сградите с книги. Любопитно е, че сред служителите има хора с различни професии, както и че персоналът се подмладява. В библиотеките в региона, например, работят 9 педагози, четирима зооинженери, двама хореографи, шестима икономисти и трима инженери. Средно на един библиотекар се падат 2897 жители за обслужване.

 

Снимка: Интернет