Зам.-кметът на община Гурково Станьо Георгиев подписа споразумение с МРРБ за финансиране на цялостна реализация на проект „Основен ремонт и реконструкция на улица „Захари Стоянов“ в Гурково

Зам.-кметът на община Гурково Станьо Георгиев подписа споразумение с МРРБ за финансиране на цялостна реализация на проект „Основен ремонт и реконструкция на улица „Захари Стоянов“ (от о.т. 34 до о.т. 100) в град Гурково.
„Проектът бе включен от кмета на общината Кънчо Папазов в инвестиционната програма за финансиране от държавния бюджет. Основният ремонт ще се реализира със сумата от 639 000 лева до края на тази година. С изпълнението на проекти за реконструкция ще се осигурят по-добри инфраструктурни условия“, каза Станьо Георгиев.
Общо 11 млн. лв. осигурява държавният бюджет за обектите, които ще се реализират тази и следващите години за подобряване на инфраструктурата в град Гурково, с. Паничерево и с. Конаре.