Инфо Зона – 22 04 2024 – Жоро Христакиев: ИТН продължава да отстоява принципите си