В Окръжен съд – Стара Загора гостуваха студенти, изучаващи правни науки в Бургаски свободен университет

По повод 16-ти април – Ден на Българската Конституцията и професионален празник на юриста, Окръжен съд – Стара Загора прие с изключителна удовлетвореност студенти, изучаващи правни науки в Бургаски свободен университет.

С признателност за ползотворното партньорство, председателят на институцията – съдия Красимир Георгиев и проф. д. н. Мария Нейкова – дългогодишен Декан на Центъра по юридически науки при БСУ, съорганизатор и гост на събитието,  си размениха благодарствени грамоти.

Административният ръководител на съда и съдия Румяна Бончева приветстваха бъдещите юристи с пожелания за успешна реализация в юридическата професия, която са избрали като свое призвание.

При гостуването в Окръжен съд – Стара Загора студентите присъстваха в открито съдебно заседание по търговско дело. По време на съдебното заседание възпитаниците на Центъра по юридически науки при БСУ имаха възможност да се запознаят с процесуалните действия на съда и на страните в хода на гражданския процес, както и с процесуални действия, свързани с разпит на свидетел и изслушване на експертизи.

След приключване на делото съдия Бончева изложи пред студентите основни принципи за прилагане на закона при решаване на правните казуси, които постъпват за разглеждане в съда и отговори на възникналите въпроси във връзка разглежданото дело.

Посещението в Окръжен съд – Стара Загора на бъдещите юристи-студенти от БСУ допринася за придобиване на знания и прилагане на практика на усвоеното в Университета, свързано с изучаваните правни дисциплини. Окръжен съд – Стара Загора е винаги отворен за сътрудничество и взаимодействие с младите хора на града ни и на България по всички въпроси, свързани със законите, правораздаването и правната наука.