Събират глоби при смяна на шофьорската книжка

При подаване на заявление за издаване на лична карта с експресна услуга служителят уведомява срещу подпис заявителя, че ако не върне предходната си лична карта, ако има такава, при подаване на заявлението същата следва да бъде върната незабавно след връчване на новият документ, тъй като ще бъде обявена за невалидна.

Това предвижда Инструкция за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи, качена за обществено обсъждане. Промените се правят, за да се синхронизира тя с измененията в Закона за движение по пътищата.

Друга промяна предвижда, когато подаваме заявление за издаване или подмяна на шофьорска книжка и се установи, че имаме неплатени глоби за нарушения на пътя, служителят ще е длъжен да ни предложи да ги платим на място, ако има такава възможност. Досега той беше длъжен само да ни уведоми за тях.

При невъзможност на това работно място да се връчат електронните фишове и наказателни постановления и/или заплащането на дължимите глоби, лицето се насочва към друг служител на МВР, който може да осъществи тези дейности, пише още в инструкцията. Когато подадем заявление за издаване или подмяна на шофьорска книжка с автоматично попълнени данни трябва да се явим лично, като удостоверим своята самоличност чрез лична карта, временна карта за самоличност, паспорт или предходно издадено свидетелство за управление на МПС. В инструкцията се отменя изискването за издаване на контролен талон към шофьорската книжка. Отпада и изискването вече издадени такива да трябва да се връщат на гише.

 

Снимка: Интернет