Предадоха детски послания на зам.-кмета Павлина Делчева

Посланията на децата, участници в заключителната сесия на проекта „ЗАЕДНО“, чиято цел беше да ги насърчи активно да изразяват позицията си по важни за тях теми, бяха предадени на зам.-кмета на Община Стара Загора Павлина Делчева. Своята благодарност към нея от името на целия екип на проекта за оказаното съдействие и участие изрази координаторът Марин Зарков. „Вярвам, че във Ваше лице тези послания ще бъдат чути и трансферирани в кметския екип“, подчертава в обръщението си към г-жа Делчева Марин Зарков.

Проектът „ЗАЕДНО“ се изпълни от Сдружение SOS Детски селища България. В Стара Загора той се реализира през втората половина на юни. Участниците в него – деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен тип, а също така и от Малки групови домове в Стара Загора, бяха осведомени за различните нива и възможности за детско и младежко участие в процесите на вземане на обществени решения. Целта беше те да повишат своята находчивост за успешно включване в такива процеси.

Заключителната сесия обобщи как на практика да се прилага наученото, както и разработване от страна на децата и младежите на послания към възрастните, които вземат решения за техния живот.

И тези послания бяха изпратени на зам.-кмета Павлина Делчева. Както се вижда от тях, децата искат по-добро отношение към себе си, помощ да запълват свободното си време със смислени и полезни за тях дейности (достъп до спорт и тренировки, кино, театър, екскурзии, летен отдих), както и да се актуализира размерът на джобните, които им се предоставят.

„Най-важната ни функция е да сме чувствителни към правото на най-уязвимите сред децата да изкажат мнението си“, обобщи след заключителната сесия на проекта „ЗАЕДНО“ Павлина Делчева.