120 000 лв. ще струва вертолетното летище в Стара Загора без помощните съоръжения

Предварителните предвиждания и разчети са изграждането на болнично вертолетно летище в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – Стара Загора са за 120 000 лв., като в стойността не са предвидени средства за изграждане на допълнителни съоръжения и конструкции. Това казва служебният министър на здравеопазването д-р Галя Кондева в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Радослав Рибарски.

По думите й след предоставянето на средствата, лечебното заведение е провело процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на проучвателни работи и проектиране на инвестиционен проект и е сключен договор с избрания изпълнител. Проектът е съгласуван с Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” и напълно отговаря на първоначално избрания през 2023 г. терен и на съгласуваните от Министерство на здравеопазването геодезическо заснемане и аеронавигационно изследване.

С инвестиционния проект е предвидено изграждане на две подпорни стени и отводняване на летището. Целият терен на територията на болничния комплекс е с наклон/денивелация в посока Север – Юг, като денивелацията на терена в зоната за сигурност на БВЛ достига 3 м. Същото е видно и от направеното геодезическо заснемане, част от инвестиционния проект. С цел осигуряване безопасната функция на летището и пътна връзка за транспортните средства на ЦСМП до него, освен зоната „ФАТО” на самата площадка е поискано да бъдат включени и съгласувани и подпорна стена между зоната за сигурност на летището и болничен общински път от северната страна с обща дължина 85 м. и височина до 3 м.; подпорна стена между зоната за сигурност на летището и Клиниката по инфекциозни болести от южната страна за обезопасяване денивелацията с дължина 26 м. и височина 1,70м.; дренаж за отводняване на летището и зоните за сигурност и площадкова канализация, която да включи водните количества в градската канализационна мрежа.

Д-р Кондева допълва, че срокът за изграждането на болничното вертолетно летище не може да бъде по-дълъг от 120 дни, след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение.