Жребий ще определи търговците на мартеници, цветя и „Валентинки“

За поредна година Община Стара Загора ще проведе жребий за определяне на търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки”. Местата са определени по утвърдена схема от главния архитект.
Разполагането на временните  преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от 10-ти до 14-ти февруари за „Валентинки“, от 16-ти февруари до 2-ри март за мартеници, както и на 7-ми и 8-ми март за цветя.
Тегленето на жребия ще се проведе на 08.02.2018г. от 10.00 часа в Община Стара Загора – зала „Фоайе” – за местата на територията на АБ „Център”.
– на 08.02.2018г. от 14.00 часа – за останалите райони по места в Административните бюра.
Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 08.30 часа на 29.01.2018г. до 17.30 часа на 02.02.2018г.
Заповедта на кмета, с информация за местата и необходимата конкурсна документация, е публикувана на официалната страница на Община Стара Загора.