Продължава теренната работа на сдружение “Свят без граници”

Сдружение „Свят без граници“ осъществява дейности по превенция на туберкулозата от 2009 година. Те се извършват по програма „Укрепване на Националната програма за контрол на туберкулозата в България”, на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Организацията е разработила над 30 терена на областно ниво. В екипа на програмата са включени координатор, 4 сътрудници на терен и 2 патронажни сестри, които работят почасово.

За 2017 година са проведени 707 анкети в ромска общност, от които 275 лица са съмнителни за туберкулоза. 156 са анкетите за скрининг на болестта с деца на улицата и 9 с бездомни лица, като всички съмнителни са изследвани. Открити са 2 активни и 15 латентни туберкулози. Останалите 402-ма клиенти са здрави.

„Определено работата на терен е най-ключовият фактор в успешната превенция. Станеш ли разпознаваем в общността, виждаш как хората от нея сами започват да те търсят и споделят нуждите си.“, допълва председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев.

Неправителствената организация си партнира успешно със „Специализираната болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания със стационар“ ЕООД, РЗИ – Стара Загора, Диркеция „Социално подпомагане“ Стара Загора, както и активните участници в кампаниите за превенция на туберкулозата – МКБППМН и ПГСД „Недьо Ранчев“.