В Стара Загора стартира терапевтична група за подкрепа на жени, жертви на домашно насилие

Сесиите на групата ще се провеждат в защитена среда в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 205. Запиванията за групата стават на посочения адрес. Участието е безплатно. Освен това, всяка жена, преживяла насилие може да се обръща и за безплатна психологическа, социална и правна помощ, когато чувства, че имаш нужда от подкрепа. Инициативата се осъществява в рамките на проект „Семейства без насилие”, съвместна инициатива на Комплекса за социални услуги в Стара Загора и СНЦ „Бъдеще за децата”, гр. Казанлък, финансиран от отзивчиви дарители.В Комплекса за социални услуги за 2017 г. подкрепа са получили близо 40 жени, пострадали от насилие в семейния кръг. Много от тях за преживели системен физически и психически тормоз, от който е много трудно да се измъкнат. При някои от жените травмите са нанесли ужасяващи последствия върху психиката. Унижения, обиди, побой, заплахи и опити за убийство са само част от това, което са преживели жертвите. А една жена вече никога няма да прегърне своите деца и внуци…