Изложба „ Когато се раждаше свободата“ бе открита в Библиотека „ Искра“

В изложбата са показани колекции на Библиотека „ Искра“, посветени на Руско – турската освободителна война. Изложени са стари издания, които са вече библиографска рядкост, но в повечето случаи са писани от съвременници на събитията. Освен книги са показани и фотоси с тематичeна рамка и репродукции от български и руски художници, отразили подвига на българските опълченци и руските войни.

Най – старите издания, които са изложени датират от 1884 година. Още в първите години след Освобождението Руско –турската война намира място в книгопечатането. Една от най – старите книги е „ Исторически бележки от войната 1877 година“, издадена в Пловдив и „ Из войната на Шипка“. Библиотека „ Искра“ притежава и оригинално издание на „ Българското опълчение в Освободителната Руско – турска война“ от Стефан Кисов. Наскоро книгата бе преиздадена, поради факта, че малко библиотеки в страната притежават тези автентични разкази. Авторът Стефан Кисов е участник във войната.