10 години Защитено жилище „ Оптима “ – село Овощник

Преди 10 години Защитено жилище „ Оптима“ е създадено по проект, като целта му е, извеждане на 8 лица с интелектуални проблеми на възраст от 18 до 35 години от институция и настаняването им в подходяща среда, близка до семейната, където да придобият умения за самостоятелен начин на живот.

Всичките момичета и момчета идват в Защитеното жилище от различни краища на страната, всеки със своята съдба и мечти.

С годините местните жители на Овощник са успели да преодолеят своите резерви и в момента животът в селото е немислим без младежите от „ Оптима“. Те извършват дейности, които никой друг не върши в Овощник – помагат на възрастни самотни хора, пасат животните на местните, обработват земи и извършват редица други дейности. Самите те отглеждат в собственото си стопанство кокошки, зайци, прасе, отглеждат си зеленчуци и произвеждат консерви. С годините къщата , в която се помщава „ Оптима“ става недостатъчна. Това бе причина на едно от последните си заседания ОбС в Казанлък да предостави за безвъзмездно ползване на Защитеното жилище сградата на бившата Здравна служба в Дунавци. Предстои тя да бъде пригодена за нуждите на младежите от „ Оптима“.