Отчет за дейността през 2017 година представи Съветът на директорите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович”

Към момента УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ е приведена в оптимална численост и съответства с медицинските стандарти по отношение числеността на персонала.

10 са напусналите болницата медицински лица – 2 по собствено желание, а 8 са пенсионирани. Средната брутна заплата през 2015 година е 772 лева, а към края на 2017 година – 863 лева. Медицинските сестри получават по 828 лева, при 740 лева през 2015 година, а лекарите – 1260 лева, при 1170 лева през 2015 година. От 2012 година в Старозагорската болница няма колективен трудов договор. Заплатите се определят чрез протокол за формулирането им. Все още има неизплатени възнаграждения за месец декември 2017 година, както и за месец март 2015 година – 48 000 лева на 48 лекари и месец май 2015 година – 28 200 лева. От месец февруари сестрите-акушерки в АГ клиниката са с увеличени заплати, а от месец март такова предстои и за работещите в очно отделение, физиотерапия и клиника по УНГ.

Най-високи са разходите за лекарства и консумативи. Именно по това перо са и най-намалелите задължения. Продължава разсрочването на плащанията с големите доставчици.

75 са специализантите, които се обучават в болницата, а над 100 са асистентите, доцентите и професорите, които работят, както в лечебното заведение, така и в университета.

В момента текат ремонтни дейности и пребазиране на отделенията по неврология, хирургия и неврохирургия. Отделението по УНГ ще бъде слято с Очното, след което до края на месец май се очаква цялостното преместване на АГ – клиниката.