Стартира осмомартенска благотворителна инициатива “Пази женското здраве”

По повод 8 март-празника на жената,  с грижа към проблема с повишаването на заболеваемостта рак на шийката на матката, лекарският екип специалисти на   “АГ клиника -УМБАЛ Ст.Киркович” ще провеждат безплатни гинекологични профилактични прегледи всеки работен ден от 1 до 8 март 2018г. вкл., от 9.00до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 042 698323, 042 698529.
Кампанията ще бъде официално открита на 01.03. от 9,30 ч. в АГ клиника, бул.”Генерал Столетов”№2.
За патрон на благотворителната инициатива   “Пази женското здраве”   на екипа на АГ клиниката  е поканена г-жа Надежда Чакърова-Николова – омбудсман   на община Стара Загора, която се ангажира да фокусира вниманието на жените към социалнозначим проблем – нуждата от своевременни профилактични прегледи с цел превенция   на раковото заболяване.