Граждани оспорват дарението на бившия ресторант ,,Аязмото,,

С жалба до Административния съд те настояват решението на Общинския съвет от 31 януари да бъде обявено за нищожно.Според тях ,то е взето в противоречие с основни принципи на закона.В жалбата се твърди ,че решението на Общинския съвет с което се прави дарението на сградата в ,,Аязмото ,, на Старозагорската митрополия е нищожно ,заради липса на предмета на договора.Към момента на вземането му -имота частна общинска собственост,представляващ сграда на няколко етажа ,не съществува във вида в който е описана.Друг мотив на жалбоподателите е ,че гласуването на дарението е незаконосъобразно ,тъй като противоречи на член 86 от Закона за културното наследство,тъй като парк ,,Аязмото ,, е включен в Списъка на обекти със статут на недвижими културни ценности.Гражданите атакуват решението и заради съществени нарушения на процесуалните правила при приемането му,като липса на мотиви за приемането му.Те считат ,че е нарушен и принципа на отделеност на религиозните институции от държавата,прогласен с чл.13 от Конституцията-нарушаване на равенството на всички граждини и нарушение на Закона за дискриминация по принцип религия.Според жалбата е погазен и Закона за администрацията ,тъй като е в противоречие с принципите на откритост,достъпност ,предвидимост и не е обсъдено намерението с гражданите ,както и Закона за Общинската собственост ,според който не извършена оценка на нуждите на гражданите и за какво може да бъде ползван.Според адвоката на гражданите за парк ,,Аязмото ,,,няма изготвен ПУП,а без промяна на предназначението на имота ,не може да започне изграждането на музей,а такава промяна в случая е забранена от Закона ,впредвид факта,че имота попада в защитена зона.Водени от тези гражданите настояват решението на ,,местния парламент ,, да бъде обявено за незаконосъобразно от Административен съд -Стара Загора.