“Ден на розовата фланелка”

За трета поредна година Сдружение “Самаряни” ще отбележи чрез различни училищни инициативи “Деня на розовата фланелка”. През 2018 г., това ще се случи в рамките на най-новия самарянски проект “Лаборатория за НЕнасилие” с инициативи в три училища. На 27.02. “Лаборатория за НЕнасилие” ще гостува на два 8-ми класа от ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък, където младите хора са готови да изразят открито своята позиция срещу “тормоза” в училище. След преодоляване на критичните зимни условия и връщане на учениците в класните стаи “Лаборатория за НЕнасилие” ще посети и Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Раднево, СУ “Христо Ботев”, гр. Павел баня и СУ ”Максим Горки”, гр. Стара Загора, където ще предизвика младите хора да говорят и търсят отговори на ситуации на училищен тормоз, в които са въвлечени – на които стават свидетели или преки участници.