Районен съд – Стара Загора отхвърли молба за смяна на пола

Мотивите на съда за отказ за промяна на имена и пол на лицето с инициали К.М.Х са, че макар по делото да се установява транссексуалността му, това не е достатъчно за уважаване на искането му. Липсват разписани юридически предпоставки и правила, при които може да се уважи искане на транссексуално лице за промяна на вписания в акта за раждане пол на лицето. Законът предвижда ред за промяна на данните за гражданското състояние в съставени вече актове за гражданско състояние, но не и ред за промяна на самите факти, относно които се вписват данни в тези актове. Обективно българско право не предвижда възможност полът да се определя по друг начин /освен въз основа на първичните полови белези/ и конкретно да се определя въз основа на психичния пол като съзнание за принадлежност към определен пол.