Обществено обсъждане на проект за актуализация на план за организация на движението в Стара Загора

На 27.03.2018 г. от 17.30 ч. в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на проекта „Актуализация на плана за организация на движението в зоната между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Иван Вазов“, бул. “Крайречен булевард“ и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора“.

Обявлението за проекта е публикувано на официалния сайт на Община Стара Загора. Той се разработва във връзка с увеличеното автомобилно натоварване и констатирани проблеми в съществуващата организация на движение.

Всички заинтересовани лица могат да депозират в деловодството на Общината своите писмени становища и предложения в срок до 12 часа на 26 март.