Министър Вълчев в Стара Загора: Ще стимулираме партньорството с родители и работодатели

„Всички образователни институции трябва да инвестират в партньорство с родителите, защото се вижда, че при добрите практики има добри резултати. Ние ще стимулираме такова партньорство“, каза днес в Стара Загора министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той бе на посещение по покана на старозагорския депутат Радостин Танев и със съдействието на Община Стара Загора.

Министър Вълчев обясни, че провежда срещи в цялата страна с учители, академичната общност, работодателите и бизнеса. На тях се обсъждат политиките на министерството за развитие на образованието. Приоритетите им са свързани  със задържането и обхващането на всяко дете и ефективното му включване в образователната система. Най-много се разчита на учителите. „Не можем да позволим да се възпроизвежда неграмотност“, категоричен бе Вълчев на срещата с директори на училища, детски градини, представители на синдикати и общини от Старозагорска област. Затова и министерството започва информационна кампания за привличане на повече хора в педагогическите професии.

Министър Вълчев обясни, че има добър диалог в Съвета на министрите, но България се отличава с различна типология, различни задачи и предизвикателства към учителите в професионалното образование, дигитализацията на учебния процес, концепцията за приобщаващото образование. По думите му има добро партньорство с общините, а в Стара Загора и с областната администрация. Той информира, че се работи за облекчаване на административната работа в системата, но за осъществяването на приоритетите е много важно взаимодействието с родителите.

Министър Вълчев съобщи още, че в сряда предстои одобряване на промени в постановлението свързано с издателствата и учебниците, за да се осигури достъп до електронни платформи, поетапно за класовете. Ще се провежда и политика за разширяване достъпа до фронтално обучение. Следващата година училищата ще получат финансиране за закупуване на лицензи за електронни учебници по един на класна стая. В детските градини пък ще се слагат електронни дъски. Разширява се т.нар. опорна мрежа и локалните мрежи за безжичен интернет в училищата. В момента 50% от тях имат мрежи, които осигуряват покритие на 80% от помещенията.

През следващата годината ще бъде осигурен достъп до електронното съдържание по проект на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“, ще се насърчава разработката на отворено образователно съдържание.

„Очакванията на обществото и на бизнеса към образователната система са големи. Живеем в динамичен свят, в който бъдещето се променя, докато го прогнозираме. Все по-големи ще стават дигиталните трансформации и ние трябва да сме активни и приспособими. Вие от бизнеса сте гъвкави и бързи, а образователната система е тромава като всяка една държавна сфера. Заради недостига на кадри трябва да работим с родителите и децата още от детската градина“, каза министър Вълчев на срещата със старозагорски предприемачи.

Да се осъвременят програмите за дуално обучение, както и да се създаде устойчива комуникационна стратегия, която да повиши имиджа на професионалното образование, поискаха представителите на бизнеса.