Откри се център по медиация в Стара Загора

На 29 март 2018 г. от 17:00 ч. в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора на учредително събрание на Център по медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Той е продължител на дейността на Център по търговска медиация към Палатата, сформиран през 2006 г. и има за цел да обедини медиаторите от област Стара Загора за прилагане възможностите на медиацията. На събранието се приеха Правилник за дейността на Центъра по медиация и всички необходими документи за дейността му. Одобри се и програма за презентиране на медиацията пред работодатели, организации, институции и учебни заведения на територията на област Стара Загора, с които Центърът по медиация активно ще партнира.

За председател на Центъра по медиация е избран адв. Мариана Илчева, а за зам.-председател – адв. Гергана Атанасова.

Списък на медиаторите, включени в Център по медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора:

 1. Веска Митева Шошева

 2. Владимир Цветков Тонев

 3. Гергана Атанасова Атанасова

 4. Елка Неделчева Петрова

 5. Красимира Минкова Соколова

 6. Мариана Русева Илчева

 7. Мирослава Господинова Стръмска

 8. Николина Тодорова Топалова

 9. Олег Сотиров Стоилов

 10. Ралица Колева Славова – Граматикова

 11. Слав Петков Славов

Всички те са регистрирани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Списъкът е отворен за включване на медиатори.

Една от първите дейности на Центъра по медиация е провеждане на обучения през 2018 г. в Стара Загора от обучаващи на международно ниво: по обща медиация в два модула в периода 17 – 19 и 25 – 27 май и по семейна медиация, в периода 8 – 10 юни. Предвидена е възможност за включване на медиатори във втория модул на общата медиация за обучение отосно новостите в медиацията в Европа и в САЩ.