Ще тестват сиренната система в Община Гълъбово

Във връзка със Заповед №АП-07-ЗД-69 от 20.03.2018 година на областен управител на област Стара Загора се създава необходимата организация за провеждане на пълна профилактика на сиренната система в областта.

За провеждане на техническата проверка и профилактика на апаратурите и сиренната система в община Гълъбово са определени следните дати:

05.04.2018г.- гр.Гълъбово

26.04.-27.04.2018г.- общ.Гълъбово

11.05.2018г.-ТЕЦ 1; Брикетна фабрика; Енергоремонт;  Рудник 3; ТЕЦ 3

14.05.2018г.- гр.Гълъбово