Започнаха проверки в храмовете

Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Стара Загора предприема мерки, с които да повиши сигурността и да намали рисковете от пожар, по време на Великденските празници.Вече са извършени тематични проверки  на четирите големи църковни храма в града.Ритуалът на Християнския празник е свързан с палене и пренасяне на горящи свещи по домовете. С цел осигуряване пожарната безопасност на църковните храмове служители от Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са проверили православни храмове,в които ще има богослужения. При тези проверки се обръща особено внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряването на условия за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене.
Извършват се инструктажи по пожарна безопасност на длъжностните лица в храмовете, като се акцентира върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари ,както и първоначалните действия при пожар и евакуацията на посетителите. Служителите, осигуряващи денонощно дежурство в РСПБЗН са проучили оперативната обстановка, начините на водоснабдяване и пътищата за достъп. Проверките за организацията и контрола и изпълнението на предписаните мерки за пожарната безопасност продължават .