Ще ремонтират и модернизират единствената останала в Казанлък обществена баня

По време на заседанието на Общинския съвет при обсъждане на въпроса за изваждане на общестената баня от активите на общинското дружество „Хигиенни и битови услуги – Казанлък” присъстваха работещите в нея. На заседанието не присъства управителят на общинското дружество. Съветника от „БСП-Лява България” Пламен Караджов заяви, че има подписка от 800 души, които искат запазването на банята като общинска. Според Караджов изваждането на банята от активите на общинското дружество ще го декапитализира и ще доведе до закриването му. Той предложи дейността на дружеството да бъде подпомогната, както това е направено за други две общински дружества. „На прага сме да създадем безпокойство сред хората, а най – вероятно някой политически се е опитал да създаде такова“, коментира изказването на общинския съветник кметът Галина Стоянова. Тя заяви, че търговското дружество е с 200 лева печалба, а управителят дори не присъства на сесията. Той не присъства и на никакви усилия на Община Казанлък да спаси това дружество и не предприема нищо за спасяването му.

Румяна Друмева, общински съветник от БСП предложи точката да бъде отложена до провеждане на Общо събрание на общинското дружество, т.е Общинският съвет, който е Общото събрание на дружеството да разгледа въпросите свързани с него на отделно заседание. Това предложение не бе прието, а председателят на ОбС Николай Златанов поясни, че Общинският съвет съвместно с Общината, които действат като Общо събрание за всички общински дружества, до този момент не са разглеждали въпросите сварзани с дружествата на отделни заседания и няма основание да бъдат отправяни подобни искания.