По-добри резултати на матурите тази година

Област Стара Загора е на 13-място в страната по резултати от Държавните зрелостни изпити -това съобщи началника на Регионално управление по образование -Татяна Димитрова. Оценките тази година са по добри в сравнение с миналата година. Една е анулираната работа, заради неспазване на правилата.

Средния резултат по български език е 52,78 точки при 60,85 за страната или добър 4,27. Много добър 4,50 е средната оценка по втори предмет. Две са пълните шестици по български език ,а ученик от Гимназия „Роман Ролан“ е с шестици и по двете матури. 60 са шестиците по английски език, 15 по математика ,9 по биология ,5 по немски език ,а при останалите предмети има по една пълна шестица. Най – добри резултати са показали учениците от Гимназия „Ромен Ролан“ ,а най слаби в Професионалната гимназия в Николаево.