Ремонтиран е покрива на Дома за стари хора в град Гълъбово

Изпълнен е договора, който бе подписан на 12 май 2021 г- за съвместна дейност между Община Гълъбово и Фонд “Социална закрила” за извършване на строително – монажни работи по проект “Подобряване на материалната база на ДСХ гр. Гълъбово – потребност и възможност” на стойност 51 137,49 лева, с вклчяен ДДС, като 45 000,97 лева с вклчен ДДС е финансирането от Фонд “Социална закрила”, а съфинансирането от страна на община Гълъбово е 6136,50 лева. Строителните дейности бяха изпълнени в срок и ремонтът завърши.