Пътуващото читалище “Бащино огнище” гостува в Стара Загора