Подобряват реда в Зелената зона на Стара Загора

От днес, 2 август, в Зелената зона на Стара Загора, по разпореждане на кмета Живко Тодоров, ще започнат да патрулират още 4 двойки инспектори „Обществен ред и сигурност“. Целта е засилване на контрола и реда при престоя на автомобили в централната градска част.

Съставът от 3 жени и 5 мъже е преминал обучение от екипа на общинското звено “Охрана“ по надлежния ред. Патрулиращите инспектори ще бъдат на пряко подчинение на ръководителя на звеното Веселин Василев.

Те ще следят за правилното паркиране и спазване на Наредбата за престоя и паркирането. При нужда нарушителите ще бъдат санкционирани с фиш с глоба на стойност 20 лв.