Повече пари за старозагорската болница от НЗОК

Многопрофилната болница в Стара Загора, ще получи повече средства за юли и август. Това е решил Надзорният съвет на Националната здравнооисгурителна каса на последното си заседание преди ваканцията .За дейността си през юли УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ – Стара Загора ще получи 68,3 хил. лв. повече от определения й лимит. Според решението на Надзорния съвет на НЗОК управителят на фонда трябва да разпореди на директора на регионалната здравна каса да сключи анекс към договора с болницата.