Старозагорец дарявал кръв над 100 пъти

Г-н Димов от Стара Загора е човекът, който е дарявал безвъзмездно кръв над 100 пъти-съобщават от РЦТХ – Стара Загора.Колективът изказва своите най-искрени благодарности на г-н Димов и на всички кръводарители, които правят работата им възможна и я превръщат в удоволствие!Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопрепарати са незаменими лечебни средства. Многобройните опити за синтезиране на „изкуствена“ кръв са все още безуспешни. Единственият източник за получаване на биопрепарати е здравият човек, който доброволно дарява кръв.
Кръвта е жива тъкан, която се състои от 55 % течна съставка – плазма и от кръвни клетки: 44 % еритроцити / червени кръвни клетки /, 1 % левкоцити /бели кръвни клетки / и тромбоцити. Всяка от тези съставки има специфична роля в организма.

Кръводаряването е взаимна помощ – днес аз се нуждая от дарена кръв, утре моят дарител може да има нужда от нея. Тази помощ е в името на живота и тя не може да се измерва в пари. Безвъзмездността и доброволността са принципи и етична норма на кръводаряването в целия свят, които гарантират социална справедливост в човешките взаимоотношения и отразяват дълбоко хуманния характер на кръводаряването. Кръвта е незаменима част от човешкото тяло, която то самовъзпроизвежда. Има един физиологичен толеранс в обем до 500 мл, при който организмът компенсира кръвозагубата веднага чрез своите естествени регулаторни механизми и наличните в депо кръвни съставки. Това в никакъв случай не се отразява на здравето на кръводарителя.

С кръвта не се търгува и тя не бива да бъде обект на търговски спекулации. За нейното вземане, лабораторна диагностика, контрол и преработка се правят разходи. Част от тези разходи формира цената, на която кръвта се предоставя на лечебните заведения. Самата кръв няма цена.

Здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с телесно тегло над 50 кг., чиято кръв може да помогне, без да навреди на болните, нуждаещи се от нея. Ако всички хора в тази категория даряват редовно кръв, България ще има достатъчни запаси от кръв и кръвни продукти. Тази кръв е жизненоважна за спасяването на човешки живот.

Кръв може да се дарява на всеки 3 – 4 месеца. Процедурата по вземане на кръв трае 5 – 10 минути. Кръвта се събира в специални стерилни банки за еднократна употреба.
Всеки път се дарява до 450 мл, което се равнява на една двайсета част от общото количество кръв в организма ни и което след няколко седмици се възстановява напълно.