Инфо Зона 28 01 2019 – След Конгреса на БСП – Стайко Генов – член на НС на партията