Нова придобивка за Община Раднево

Община Раднево получи фабрично нов самосвал за обслужване на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход на община Раднево.Техниката бе доставена от фирма „Екосол България” АД, която спечели проведената по-рано обществена поръчка.
Средствата за закупуването й са осигурени от натрупаните по сметката на община Раднево в РИОСВ – Стара Загора постъпления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за които сме подали заявление и сме одобрени за финансиране.
Техниката беше приета от г-н Светослав Маринов – Зам.-кмет на община Раднево, г-жа Елена Цветанова – Началник на отдел „Чистота, екология и зелена система” и служители от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата”.
Машината напълно отговаря на заложените критерии и показатели.
Апелираме към жителите на Общината да извозват зелените отпадъци от почистването на дворовете и градините и клоните от рязане на овошки и лозовите пръчки на общинската площадка за биоразградими отпадъци. Новозакупената машина ще извозва биоотпадъци генерирани при косене на общински площи и при поддръжка на зелената система в Общината и ще ги транспортира до площадката. Площадката е отворена от 8.00 до 20.00 часа всеки ден (вкл. събота и неделя) и не се заплаща такса вход. Намира се на 1,5 км от град Раднево в посока на с. Пет могили.