Ученици от Гълъбово се запознаха с работата на Областния управител

Ученици от Гълъбово се запознаха с работата на Областния управител г-жа Гергана Микова. В деня на отворените врати Ивелина Иванова от 9 клас на Средно училище “Васил Левски” и Иван Иванов от 11 клас на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника бяха приети в кабинета на Областния управител г-жа Гергана Микова. Те имаха възможносттта да наблюдават работата на експерта „Връзки с обществеността”, на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, на служителите в деловодството на администрацията и на отдела по отбранително-мобилизационна подготовка. Присъстващите ученици от всички общини на Старозагорска област получиха поздравителни адреси, подписани от г-жа Микова по повод 20-тата годишнина от създаването на Област с административен център Стара Загора и във връзка с посещението на Деня на отворените врати.