Oткрит „Урок по конституция” за младите хора в Стара Загора.

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова се включва като партньор в инициативите на Народното събрание – 140 години български парламент, с открит „Урок по конституция” за младите хора в Стара Загора.

На 16.04.2019 година в Стара Загора ще се проведе открит „Урок по Конституция”. Същият е част от инициативите на Народното събрание на Република България във връзка с достойното отбелязване на 140-та годишнина от приемането на първата българска конституция, към които с писмо до председателя на Парламента г-жа Цвета Караянчева се присъединиха като партньори местните омбудсмани в страната.

Събитието ще се проведе със съдействието на Община Стара Загора на 16 април (вторник) 2019 г. от 14:00 ч. в зала „Славейков”. На него ще присъстват кметът Живко Тодоров, зам.-кметът Иванка Сотирова, представители на Областна управа – Стара Загора, председателят на ОбС – Стара Загора Таньо Брайков, председателят на ПК Младежки дейности към ОбС Николай Диков, директорът на РИО, председателят на РС – Стара Загора Милена Колева, Младите омбудсмани на Стара Загора и Обществения съвет, Младежки общински съвет, Училищните съвети, заинтересовани млади хора към историята на
Търновската конституция, гражданското образование и дейността на институциите.

Снимка: Обществен посредник на територията на община Стара Загора