Културен център ,,Стара Загора,, е сграда на годината

Културен център “Стара Загора” бе номиниран за “Сграда на годината” – най-престижния архитектурен конкурс в България.Концертната зала е част от архитектурния ансамбъл на бившия Синдикален дом, построен в края на 1970-те години, състоящ се от ниско двуетажно тяло със сутерен и високо 15-етажно тяло, в което понастоящем се помещава Областна администрация. През 40-годишната си експлоатация залата е изпълнявала функцията на конгресна зала за Синдикатите, в последствие е използвана за провеждане на концерти и различни културни мероприятия. Фасадите на ниското тяло се състояха от плътни ленти, облицовани с мраморни плочи и остъкляване с пластмасова дограма. Интериорът на сградата беше силно амортизиран и морално остарял. Новите обществено-икономически условия налагаха нуждата от създаване на съвременен архитектурно-художествен образ на сградата като интериор и екстериор.
Настоящият проект за мултифункционална зала в центъра на гр. Стара Загора е реализиран след проведен конкурс на община Стара Загора. Идеята за новата организация на концертната зала е породена от желанието и стремежа да се постигне многофункционалност на този културен център за провеждането на мероприятия с естетически, културно-просветен, познавателен и практически характер, за да може ежедневието на обекта да се насити със стойностни преживявания. Партерното ниво на залата е хоризонтално и при използване на телескопично прибираща се трибуна със седалки, то би могло да се използва за изложби, презентации, семинари, литературни четения, конференции, танцови забави, изложения и др. Капацитет на залата- 521 места.