Казанлъшки учител е синдикалист на 2019 година

Иванка Савова -учител в ОУ ,,Никола Вапцаров ,,-Казанлък бе отличена с най -високото отличие на Синдиката на българските учители – Златна значка за постигнати високи резултати, личен принос, всеотдайност и професионализъм в синдикалната дейност , допринесла за организационното укрепване на СБУ през 2019 г. „Носете с достойнство Златната значка на Синдиката на българските учители, гордейте се със заслуженото високо признание за Вашия професионализъм и отговорност, за всичко, което отдавате за по-доброто бъдеще на българското образование, изпълнявайки най-важната мисия в обществото“ – обърна се Янка Такева към наградената лидерка .Иванка Савова е синдикален член още от встъпването си на работа през 1996 година.Днес тя може да се похвали ,че в СБУ в ОУ,, Никола Вапцаров,, ,членуват 52 учители или 100 % от персонала.,,Винаги сме защитавали
правата и интересите на колегите
.Синдикатът на българските учители отстоява каузата на работещите в образованието за подобряване на статуса и благосъстоянието им, за защита на техните синдикални и професионални права и интереси.,,-споделя носителката на ,,Златна значка 2019,,.