Новородените в Казанлък с осигурени памперси за една година

На предстоящото си заседание на 19 декември Общинския съвет в Града на розите ще разгледа предложението на кметът -Галина Стоянова за поощряване на младите семейства,които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител.Разработена е процедура за реда и условията за отпускане на финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на памперси,необходими за отглеждане през първата година на новороденото дете на територията на Община Казанлък.Кметът ще проведе обществена поръчка,а ваучерите за пелени ще могат да бъдат използвани във всички търговски обекти,с които избраният за изпълнител по проведената обществена поръчка има сключени договори.Освен стимулиране на раждаемостта,тази мярка има за цел да задържи образованите семейства в Общината и да подпомогне отговорното родителство.