Общинската комисия по безопасност на движението с нов заместник-председател

Днес в Община Стара Загора се състоя заседание на Комисията по безопасност на движение, по време на което бе избран новият ѝ заместник-председател. С пълно мнозинство бе подкрепена кандидатурата на общинския съветник Иван Чолаков.
15 бяха молбите и предложенията от граждани, които членовете на комисията разгледаха.
Част от постъпилите заявления бяха за регулиране на движението в райони с обществени паркинги, както и предотвратяване на възможност за паркиране на МПС върху тротоарни площи.
Обсъдени бяха възможностите за поставяне на знаци, указващи възможност за паркиране, така че да не се създават предпоставки за инциденти, както и монтиране на антипаркинг елементи.
По препоръка на председателя на комисията и ресорен зам.-кмет на Стара Загора Йордан Николов, част от предложенията ще бъдат насочени към екипа, който в момента работи по изготвяне на Генерален план за движение, за да има синхрон и намаляване на конфликтни ситуации между пешеходци и шофьори.
Гражданите, които имат входирани сигнали, ще получат обратна информация за взетите днес решения.