Инфо Зона – 27 03 2020 – Живко Тодоров: Трябва да се въведат още по-строги мерки