Извънредно заседание

Общинският съвет на Стара Загора ще заседава извънредно утре, заради бившия Тубдиспансер. Точките, включени в дневния ред на сесията, която се свиква по предложение на ресорната комисия по здравеопазване, са две. Д-р Георги Георгиев, който е председател на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД, предлага да се прекрати обявения конкурс.

Второто предложение е на председателя на Постоянната комисия по законност и обществен ред Стефан Анков и на председателя на Постоянната комисия по здравеопазване д-р Емил Славов. То е за прекратяване на договора за управление на д-р Чавдар Попов, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД и освобождаването му от заеманата длъжност като управител на дружеството, избиране на управител на лечебното заведение и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител. Извънредното заседание на Общинския съвет в Стара Загора ще се проведе на 12 май от 9:00 часа.

В края на 2015 година д-р Чавдар Попов беше назначен за временно изпълняващ длъжността управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания.

Преди повече от месец, служител в лечебното заведение подаде сигнал до община Стара Загора и до Министерството на здравеопазването, че в болницата неправомерно са настанени две възрастни жени, роднини на управителя на общинското дружество д-р Чавдар Попов и на главната сестра Живка Колева.Прокуратурата извършва проверка по случая